Чем больше - тем лучше. Почему выгодно привлекать несколько оценщиков

Чім більше – тим краще, або «чарівного криштального шару» не існує Незалежна оцінки, особливо в операціях M&A та судових спорах щодо вартості майна Необхідно зазначити, що не дивлячись на вирування пандемії, кількість операції з купівлі та продажу компаній, особливо в IT- секторі України не зменшується. Більш того, пандемія є особливим стрес-тестом для компаній, який показує здатність компаній протистояти пандемії, наочно показує вплив на фінансову стійкість компаній. В процесі операцій M&A , безумовно, є головне питання вартості того пакету корпоративних прав ( або активів) які продаються (купуються) інвесторами. І в цьому сенсі питання оцінки є надважливим. Я дуже радий того, що був залучений як не офіційний консультант з питання оцінки вартості однієї IT-компанії, яка досить успішно була продана іноземному інвестору. Чому не офіційним? Тому що стала практика показує, що складається такий алгоритм взаємодії власників з потенційним інвесторами. НА першому етапі, власники залучають місцевих професійний фахівців для попередньої оцінки активів ( або корпоративних прав) і за результатами такої оцінки виконують «домашнє завдання» по підвищенню вартості компанії. На наступному етапі, вже залучаються іноземні консультаційні фірми, які відомі на світовому ринку, і які виконують вже «офіційну» процедуру due diligence і оцінку. Така процедура логічна, але на часі виникає ще один логічний та раціональний ( з точки зору Власників-продавців) крок. Це залучення на першому етапі деяких незалежних оцінювачів. Які незалежно один від іншого виконують оцінку того ж самого об’єкта. Виникає логічне питання – навіщо йти на такі додаткові витрати? А відповідь знаходиться в як в площині економіки так і математики. З точки зору економіки, все дуже просто – «ціна питання» Вочевидь, якщо оцінюється якийсь стандартний об’єкт який вочевидь «не дорогий» то залучення двох або більше оцінювачів є економічно не раціональним. Але, коли оцінюється складний об’єкт ( складний – з точки зору формування його вартості) і коли «ціна питання» може складати порядку мільйона доларів і більше – то залучення декількох незалежних оцінювачів вже економічно обґрунтовано. Така обґрунтованість спирається об’єктивний та відомий всім математичний закон обертано пропорційної залежності ризику інвестування від числа об’єктів що знаходяться в портфелі інвестора, точніше від кореня квадратного від такої кількості. В питання купівлі ( продажу) компаній такий підхід трансформуєтеся в те, що чим більше ви отримуєте незалежних обґрунтованих думок фахівців щодо об’єкта оцінки, тим менш ризик втрати ваших інвестицій, або тим більш вірогідність отримати дійсно справедливу вартість за Ваші активи. Такий принцип, на справді, досить відомий, наприклад, в медицині, який називають інколи «принцип консиліуму». Це коли для встановлення складного діагнозу залучаються медики з інших незалежних медичних закладів, де кожних з залучених спеціалістів виносе свою обґрунтовану думку щодо діагнозу пацієнта. Далі підключаються відомі математичні правила обчислення коректності узгодженості думок фахівців щодо діагнозу. Рівно таким чином працює робота декількох залучених незалежних оцінювачів щодо оцінки активів в операціях M&A. В підсумку, Замовник такої оцінки отримує, фактично, строго математично обґрунтовану позицію декількох оцінювачів, щодо вартості його активів, а також ж щодо механізмів підвищення такої вартості. Бо професійний звіт з Оцінки обов’язково повинен містити в собі і рекомендації фахівця щодо підвищення вартості оціненого їм майна. Повертаючись до формули залежності ризику від кількості, в даному випадку, незалежних думок Де: N- це кількість залучених незалежних спеціалістів, можна на прикладі показати, яка математично обґрунтована ефективність залучення деяких спеціалістів. Надважливим є умова саме незалежності думок, що формують фахівці. Тільки в умовах незалежності вказана вище математична модель працює. Якщо Власник залучає декількох свої власних фахівців – то це з математичної точки зору не є незалежне судження. Такі математичні умови – нічого не поробиш  Наприклад, вартість під ризиком, тобто та вартість, яка може бути чи втрачена, чи отримана складає 1 млн.долл, якщо ви використовуєте тільки одну власну думку, тобто N=1, ви отримуєте вірогідність ризику максимальну 1 або 100% ( відповідно до наведеної відомої формули ), але якщо ви залучили хоча б ще одного спеціаліста тоді результат буде інший . Тобто ще залучення ще одного спеціаліста дає змогу знизити ризик прийняття рішення на 1-0,707 = 0,293 Або на 29,3%. Якщо повернутися до загальної суми поді ризиком, то в грошовому виразі «економічна ефективність» теоретично буде складати 1 млн.долл х 0,293 = 293 тис. долл. Або економії або отримання додатково коштів від Покупця. Ось таку максимальну суму або економії або отримання може принести залучення ще одного незалежного спеціаліста. Це дуже відомі в статистиці та портфельному управлінні прості формули диверсифікації ризику. Але на часі їх практичне застосування в оціночній практиці, особливо операціях M&A. Слід зауважити, що такий підхід може досить ефективно використовуватись і в судовій практиці, колі мова йде про вартість оцінки тих чи інших активів. Якщо одна з сторін процесу залучить декількох незалежних професіоналів для оцінки одно й того ж активу, виконає математичну процедуру консолідації та узгодженості думок фахівців – то для грамотного та професійного судді така позиція буде більш обґрунтованою та виваженою. На фоні іншої позиції яка спирається тільки на висновок, наприклад, судового експерта. І ще одна важлива думка – не існує ніякого «таємничого криштального Шару» або « третього ока» у фахівців з оцінки ,які можуть «розгледіти» «або «відчути» істину або «дійсно справедливу» вартість. Не існує нічого подібного і в великих іноземних консультаційних компаніях Професійна незалежна оцінка – це практичне та ретельне економічне дослідження питання вартості. Що методологічно спирається на відповідну нормативну базу. І ніякого «бачення» або «відчуття» в цьому процесі не застосовується. Незалежний оцінювач (з 1998 року) Устименко О.О. -Тел: +38067-570-06-72; +38098-119-27-10 Если возможно, при использовании статей указывайте ссылку на источник, как принято в цивилизованных странах...

Оценка гудвила. Проблема оценки «гудвила» при создании ОАО на базе арендованного государственного имущественного комплекса.

Рассмотрены вопросы формирования и распределения стоимости «гудвила» между государством и арендатором

скачать статью полностью »

Независимая оценка недвижимости при формировании портфеля залогов банка.

Выполнен «портфельный» анализ на реальных примерах харьковской жилой недвижимости

скачать статью полностью »

Скидки и надбавки при оценке стоимости пакетов акций предприятий.

Рассмотрена не только теория данного вопроса но и практика формирования таких «скидок и надбавок» Статья была опубликована в «Государственном бюллетене о приватизации №12 за 2005 год

скачать статью полностью »

Расчет горизонта прогнозирования и реальной ставки дисконта для оценки действующих предприятий.

На примере оценки реального предприятия (пищевая отрасль) Статья была опубликована в «Государственном бюллетене о приватизации» №2 за 2006 год стр.36

скачать статью полностью »

Практическое использование Национального Стандарта №3 «Оценка целостных имущественных комплексов».

Выполнена попытка адаптации документа для практического его использования. Статья была опубликована в «Государственном бюллетене о приватизации» №2 за 2008 год стр. 29

скачать статью полностью »

НЕДВИЖИМОСТЬ. УСТОЙЧИВОСТЬ ХАОСА. АВГУСТ 2008г

В статье рассмотрена ситуация на рынке недвижимости Украины, в рамках теории  хаотической динамики. Высказаны предположения о использовании логистического уравнения для качественного  описания спекулятивныой составляющей на рынке. На основе чего, сделаны выводы, важные для всех участников рынка: застройщиков, банкиров и покупателей.

скачать статью полностью »

Пример практического анализа наиболее эффективного использования недвижимости

 Представленная работа является реальным Отчетом об анализе наиболее эффективного использования недвижимости. То есть в работе дан ответ на вопрос: за сколько и в какой пропорции Владельцу следует продать и сдать в аренду имеющуюся у него нежилую недвижимость. Использован метод ROA. Работа в zip архиве

скачать статью полностью »

оценка акций украинских коммерческих банков в условиях кризиса. Важные акценты

В настоящей статье, которая готовится к публикации в "Государственном бюллетене о приватизации" №4 указаны автором основные акценты, на которые необходимо обратить внимание при оценке банковских акций. Предложен вероятностный подход к выбору определяемой стоимости, на основе матриц переходных вероятностей пуассоновского процесса

скачать статью полностью »

Отчет незаивисимого оценщика о проекте приобретения объекта розничной торговли

Данный документ представляет собой пример реального Отчета о привлекательности кредитования хозяственного общества коммерческим банком проекта по приобретению объекта розничной торговли. В представленном документе, естественно, все основные идентификаторы убраны. Отчет был использован Закачиком как приложение к стандартному ТЭО которое требует банк.

Период выполнения начало августа 2008 года

скачать статью полностью »

Актуальный вопрос оценки рыночной стоимости бизнеса Часть 1

 

скачать статью полностью »

Инвест Проект "Офисно-Секретарский Центр "КАНЦЛЕР-СЕРВИС"

Наименование Проекта: Офисно-секретарский «Центр «КАНЦЛЕР-СЕРВИС" Скачать..

 

 

скачать статью полностью »

Спекуляция недвижимостью. Часть I

Портфельный подход к спекулятивным операциям с недвижимостью 

скачать статью полностью »

Сколько стоит Фирма? ВИДЕО

 

скачать статью полностью »

Гос. бюллетень о приватизации №1 за 2015 год стр. 30

Окончание моей статьи "Метод анализа иерархий при оценке недвижимости сравнительным подходом" Начало на стр.30 

скачать статью полностью »

Гос. бюллетень о приватизации №1 за 2015 окончание моей статьи Стр.31

Стр.31 - стр. 37 окончание ч.3 моей статьи "Метод анализа иерархий...." 

скачать статью полностью »

Оценка недвижимости сравнительным походом. Часть I

 На стр. 35-40 "Государственного бюллетеня о приватизации" №11 за 2014 год, приведена моя статья (часть I) о применении метода анализа иерархий при сравнительном подходе к оценке недвижимости, в рамках направленных корректировок. Для практикующих специалистов

скачать статью полностью »

Оценка недвижимости сравнительным подходом Часть II

 НА стр. 33-39 "Государственного бюллетеня о приватизации" №12 за 2014 год идет продолжение моей статьи о методе анализа иерархий при оценке недвижимости. Для практикующих специалистов, я надеюсь, будет полезна

скачать статью полностью »

Диплом об окончании Харьковского государственного университета им А.М. Горького в 1990 году

Диплом об окончании Устименко Олега Александровича Харьковского государственного университета им А.М. Горького в 1990 году  

скачать статью полностью »

Выписка из зачетной книжки выпускника радиофизического факультета Харьковского государственного университета им. А.М. Горького Устименко О.А.

 Выписка из зачетной книжки выпускника радиофизического факультета Харьковского государственного университета им. А.М. Горького Устименко О.А.

скачать статью полностью »

#Устименко Олег. Оценка затрат на создания IT-продукта. Чего не хватает в этом процессе – «шаманского» бубна или «чистой» прикладной науки?

Abstract

Estimating process in design of software? What is missing here - a shaman`s drum or pure science? As you know, there are two main methodological approaches to estimating the cost of creating software: a non-algorithmic approach and an algorithmic. The famous non-algorithmic approaches are: “Price-to-win”, estimating based on “Parkinson's laws”, expert evaluation and comparison of current product with the old one to develop its cost of creating. The most popular and well-developed approaches are: SLIM-models (SLIM-Estimate, SLIM-Control, SLIM-Metrics), and COCOMO II (basic, intermediate, advanced) models. The only thing that combines all of algorithmic approaches is describing the interconnections between influencing factors and the total value of the product. Usually such interconnections are described by polynomial power equations. What does this shape of equation say to us? The author insist that such a shape of equation plus an incremental development methodology (agile) give us objectively and really view that there is a non-linear, dynamic, repeated, self-reflected process actually exists But what this knowledge gives us? We just now know that the difficulties in developing and evaluating of a product are inextricably linked to the nature of non-linear dynamic processes. If you know the nature of process we would manage with opened eyes. You can get either a stable "orbit" of development of the project or "fall into chaos." Now you know why your assessment and development can “start in space” or “happily” land. More details below - можно скачать полностью статью на русском  

скачать статью полностью »

Несколько инвесторов и новый проект. Как определить (оценить) долю участников проекта ?

 В самом общем виде, старт инвестиционного проекта выглядит как объединение материальных и нематериальных активов двух или нескольких участников бизнеса для достижения экономических и социальных целей. На этом ясность понимания ситуации сменяется вопросами без ответов.

скачать статью полностью »

Оценка StartUP vs IT outsource. Что оцениваем и что продаем?

Об оценке startup-ов написано очень много и разного. И это понятно – все участники процесса надеются на оглушительный успех новой идеи (или не очень новой, но поданной под иным углом) Уже сложилась целая индустрия, свой глоссарий, этапы участи и т.п. А что же происходит при оценке ( и продаже)IT outsource – компаниями  в чем есть принципиальные отличия #estimate#olegustimenko#olegustymenko

скачать статью полностью »

Видеоблог оценкщика выпуск Устименко О.А. №1

 #ВидеоблогоценщикаУстименко О.А.. Все ,что вы хотели бы узнать об оценке, но стеснялись спросить. Выпуск №1 https://www.youtube.com/watch?v=h9xf9Uz9CyI&t=321s

скачать статью полностью »

Видеоблог оценщика Устименко О.А. Выпуск №2

Выпуск №2 https://www.youtube.com/watch?v=-c9ohQLf8Eo&t=3s 

скачать статью полностью »

Видеоблог оценщика Устименко О.А. Выпуск №3

выпуск №3 https://www.youtube.com/watch?v=CZtSJgMIlF4&t=4s 

скачать статью полностью »

Видеоблог оценщика Устименко О.А. Выпуск №4

  Выпуск №4 https://www.youtube.com/watch?v=9YfdPSPXNz0&t=18s

скачать статью полностью »

Видеоблог оценщика Устименко О.А. Выпуск №5

 Выпуск №5 https://www.youtube.com/watch?v=EbXAxSEDCtQ&t=2s

скачать статью полностью »

Видеоблог оценщика Устименко О.А. Выпуск №6

Выпуск №6 https://www.youtube.com/watch?v=pLwUwo4tmrw&t=9s 

скачать статью полностью »

Видеоблог оценщика Устименко О.А. Выпуск №7

 Выпуск №7 https://www.youtube.com/watch?v=1FpJ8tbBuXM&t=2s

скачать статью полностью »

Видеоблог оценкщика выпуск Устименко О.А. №8

Выпуск №8 https://www.youtube.com/watch?v=W8hxdwas78I&t=18s речь идет об оценке "морального вреда" юридическому лицу, т.н. репутационные потери 

скачать статью полностью »

Видеоблог оценщика Устименко О.А. Выпуск №9

 Выпуск №9 https://www.youtube.com/watch?v=oibzoAoKQ7U

скачать статью полностью »

Видеоблог оценкщика выпуск Устименко О.А. №10

 Выпуск №10https://www.youtube.com/watch?v=09aq9OYBCs8&t=1s

скачать статью полностью »

Оцінка державного та комунального майна при оренді

 Відповідно до нового Закону України, неведен порядок та умови оцінки деражваного та комуанльного майна, ща буде надане в оренду

скачать статью полностью »

ГЛАВНАЯ|О ФИРМЕ|УСЛУГИ|ПУБЛИКАЦИИ|КОНТАКТЫ|

оценка недвижимости | частные инвестиции | регистрация ипотеки | услуги независимой оценки движимого имущества бизнеса | услуги независимой оценки недвижимого имущества бизнеса | снижение рисков инвестиций | оценка ущерба харьков

Раскрутка сайта - RaskrutimSait.net

© 2008-2011 инженер

Rambler's Top100